Projekty

DIH World Projekt

Projekt DIH-World sa zameriava na harmonizáciu a rozšírenie DIH-ov v celej Európe s cieľom riešiť „rozdelenie digitálnych inovačných centier“. Cieľom DIH-World je urýchliť zavádzanie pokročilých digitálnych technológií európskymi výrobnými MSP vo všetkých sektoroch tým, že ich podporí pri budovaní udržateľných konkurenčných výhod a dosahovaní globálnych trhov.

DIH-World posilňuje kapacity regionálnych DIH, najmä v nedostatočne zastúpených regiónoch v celej Európe. Ako sprostredkovatelia úspešnej digitálnej transformácie miestnych malých a stredných podnikov sa DIH-World zameriava na poskytovanie DIH, prístup k harmonizovaným nástrojom, osvedčeným technológiám, efektívnym metodológiám, spoľahlivým znalostiam, inteligentným zdrojom investícií, bohatým školiacim prostriedkom a celkovo živému inovačnému prostrediu.

Inovujeme umeleckú sféru s robotom

S rozvojom využitia dronov súvisí aj technologický pokrok v robotike. Po roku 2030 sa prostredníctvom robotov bude dať zjednodušiť veľa činností, no už ste niekedy počuli o robotovi, ktorý kreslí? Michal Adamík z Digitálneho inovačného hubu STU dokázal naprogramovať priemyselného robota práve na takúto umeleckú činnosť. „V podstate je jedno, o akého robota ide. Roboty sa riadia súradnicami v trojrozmernom priestore, preto sa dá kresliť s ľubovoľným robotom. V súčasnosti vieme nakresliť obraz v rovine s rozmermi 30 x 40 cm, pričom kreslenie trvá asi dve hodiny. Celý proces je časovo náročný najme z dôvodu digitálneho renderovania, ktoré trvá 5 hodín,“ vysvetlil Adamík. Tuto technológiu treba podľa neho vnímať ako cestu k digitalizácii umenia. „Verím, že v budúcnosti budú umelci využívať tieto technológie, aby zabezpečili svojim dielam reprodukovateľnosť a unikátnosť. Umelci budú potrebovať svoje digitálne umenie „vytlačiť“ unikátnou technológiou, ktorá sa nedá nahradiť hocijakým printom. Kým toto nenastane, použijem robota ako prostriedok môjho umeleckého vyjadrenia,“ dodal Adamík.