Služby

Služby

DIH SC ponúka služby v týchto troch hlavných pilieroch:

IoT a vnorené systémy


 • návrh špecifikácie embedded/IoT systému podľa zadania,
 • návrh elektronických IoT systémov a embedded systémov pripojeného pomocou LPWAN sietí (LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT),
 • návrh embedded/IoT zariadenia podľa dohodnutej špecifikácie,
 • návrh a programovanie embedded systémov (aplikačne špecifických – vlastné riešenia, štandardne dostupných – Arduino, RaspberryPi, …),
 • návrh UNS pre embedded systémy,
 • návrh aplikačne špecifických integrovaných obvodov (ASIC),
 • návrh serverových aplikácií na správu dát zo senzorických systémov,
 • návrh serverových aplikácií pre vizualizáciu dát zo senzorických systémov,
 • 3D návrh, vizualizácia a realizácia zariadení podľa špecifikácií,
 • realizácia funkčných prototypov zariadení podľa dohodnutej špecifikácie,
 • realizácia malosériovej výroby navrhnutých embedded/IoT zariadení,
 • zabezpečenie sériovej výroby navrhnutých embedded/IoT zariadení,
 • riadenie vývoja zariadenia/senzorického systému podľa štandardov projektového manažmentu,
 • príprava projektovej dokumentácie pre navrhnuté embedded/IoT zariadenie (pre zavedenie sériovej výroby).

Robotika


 • spoločné R&D projekty,
 • propagácia zágazníkov na našich aktivitách,
 • edukačné aktivity a mentoring,
 • podpora networkingu,
 • získanie informácii o nových trendoch v robotike,
 • identifikácie medzier na trhu s robotikou,
 • schopnosť ponúknuť európske partnerstvá vo výskume v robotike,
 • prístup k vysokokvalifikovaným znalostiam,
 • tvorba duševného vlastníctva na základe inovácie,
 • posúdenie technologickej uskutočniteľnosti,
 • prístup k laboratórnym zariadeniam svetovej úrovne bez potreby kapitálových výdavkov,
 • overenie dizajnu výrobných liniek a robotických buniek,
 • overenie bezpečnosti robotických buniek a liniek,
 • návrh unikátnych robotických zariadení,
 • unikátne spôsoby riadenia priemyselných, servisných a medicínskych robotov.

Umelá inteligencia


 • expertíza v oblasti umelej inteligencie, strojového učenia,
 • informácie o súčasnom stave a trendoch v oblasti umelej inteligencie, školenia, kurzy,
 • návrh komplexných riešení strojového učenia v rôznych oblastiach, hlavné zameranie na spracovanie obrazu, videa, rozpoznávanie vzorov a strojové učenie,
 • návrh riešení využívajúcich hlboké neurónové siete, posilňované učenie, autoenkódery,
 • návrh biometrických systémov založených na biometrikách ľudská tvár, dúhovka a ucho,
 • návrh biomedicínskych systémov – diagnostika v oftalmológii (najmä degeneratívne zmeny sietnice ľudského oka),
 • návrh biomedicínskych systémov – diagnostika ochorení súvisiacich s bradykinézou,
 • návrh systémov strojového učenia pracujúcich s časovo-frekvenčnými príznakmi,
 • návrh systémov spracovania rečového signálu, rozpoznávanie emócií,
 • anotácia a augmentácia datasetov,
 • analýza a vizualizácia veľkých datasetov,
 • návrh systémov spracovania obrazu v reálnom čase,
 • prístup k virtuálnym laboratóriám a učebniam,
 • návrh systémov s využitím technológie Blockchain na zdieľanie výsledkov.

Cenník služieb

Junior vývojár275 € / človekodeň
Senior vývojár350 € / človekodeň
Cena za využitú infraštruktúru0 – 350 €

Existujúca infraštruktúra

IoT a embedded

 • osciloskopy, logické analyzátory, analyzátor spotreby, spektrálny analyzátor, VNA,
 • privátna LoRaWAN sieť (vlastné moduly, základňové stanice, servery),
 • prístup do verejných LPWAN sietí (LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT,…),
 • návrhový softvér pre návrh elektronických zariadení (Altium designer),
 • návrhový softvér pre 3D návrh zariadení (Solidworks, On Shape)
 • komora na testovanie elektromagnetickej kompatibility
 • komory na testovanie a kalibráciu senzorov plynov (podľa potreby).

Robotika

 • laboratórium priemyselnej robotiky (rôzne robotické ramená a zariadenia od spoločností ABB, KUKA, Mitsubishi, SCHUNK, Stäubli, Motoman, vrátane špeciálnych robotov ako typu SCARA (od spoločnosti Mitsubishi) alebo silovo poddajné manipulátory (od spoločnosti Universal Robots alebo KUKA)),
 • laboratórium mobilnej robotiky (prototypy mobilných robotických systémov MRVK a BlackBot, všesmerový mobilný manipulátor KUKA YouBot, platformy iRobot Create, platformy Kobuki, kráčajúce roboty Biologid GP, Hexapod a NAO),
 • spoločné laboratórium pre úlohy vyberania neorientovaných dielcov so spoločnosťou Photoneo (vo výbave rôzne snímače od spoločnosti Photoneo a rôzne robotické ramená),
 • spoločné laboratórium pre drony so spoločnosťou Airvolute (DJI F440 quadrocopter, DJI F550 hexacopter, DJI F450 quadrocopter, Yuneec Typhoon H Advance, vlastné prototypy dronov),
 • spoločné laboratórim pre priemyselné roboty so spoločnosťou Matador (KUKA KR-6 Agilus),
 • moderná dielňa (fréza, CNC obrábacie centrum, v obstarávaní metalická a kompozitná 3D tlačiareň),
 • ďalšie doplnkové laboratória pre servopohony, vizuálne systémy, spojité systémy (PLC riadenie), Schneider Electric laboratórium, počítačové laboratórium umelej inteligencie, CAD/CAM laboratórium s 3D tlačiarňami od Prúša,
 • geodetický lokalizačný systém LEICA 1200+, NovAtel ProPak 6,
 • rôzne vizuálne systémy (infračervená kamera TIM 160, HDR kamera uEye, stereopár, a pod.),
 • IMU jednotky (MEMS ADIS 16488BMLZ, ADIS 16350AMLZ),
 • rôzne typy silovo-momentových snímačov, napr. OptoForce HEX-70-CE-2000N,
 • rôzne typy laserových diaľkomerov typu SICK, Hokuyo, M2-iLAN-2, RPLIDAR.

Umelá inteligencia

 • laboratórium strojového učenia, biometrie a biomedicíny (počítačové vybavenie, servery s výkonnými GPU, rôzne výpočtové prostredia atď.),
 • biometrické senzory ( NIR kamery, 3D hĺbkové senzory, multispektrálna kamera),
 • prístup a licencia na výskumné využitie väčšiny  existujúcich databáz dúhoviek (viac ako milión obrázkov, približne 1 TB dát),
 • prístup a licencia na výskumné využitie vybraných databáz tvárí.