Začali sme svoju činnosť

Začali sme svoju činnosť

DIH SC vznikol 1.7.2019 na základe rozhodnutia dekana FEI STU. Svoju činnosť sme začali plne rozvíjať začiatkom roka 2020, kedy sme ukončili prípravnú fázu spustenia Digitálneho inovačného hubu Science City.