Získali sme H2020 projekt

Získali sme H2020 projekt

Digitálny Inovačný Hub Science City je členom konzorcia projektu H2020 s názvom DIH-World – Accelerating deployment and matureness of DIHs for the benefit of Digitisation of European SMEs. Projekt je schválený na financovanie a oficiálne začne 1. júla 2020. Realizácia prvých úloh je naplánovaná na júl a august, pričom v septembri by sa mali začať vykonávať pilotné experimenty.

Medzi základné ciele projektu DIH-World patrí:
1. Podporovať zavádzanie pokrokových technológií v európskom priemysle – najmä v malých a stredných podnikoch a najmä v odvetviach, v ktorých sú digitálne technológie nedostatočne využívané.
2. Rozšíriť a urýchliť založenie a rozvoj DIH.
3. Konsolidovať a posilniť existujúce siete DIH a ekosystém I4MS.

K týmto cieľom nadväzujú viaceré aktivity, ktoré budú v rámci projektu realizované. DIH SC sa tak stal súčasťou prominentného klubu 41 partnerov z celej Európy. Viaceré z nich už teraz pôsobia ako digitálne inovačné huby.