Čo to vlastne je DIH?

Čo to vlastne je Digitálny Inovačný Hub?

Digitálne inovačné huby (DIH) sú jednotné kontaktné miesta, ktoré pomáhajú súkromným spoločnostiam stať sa konkurencieschopnejšími najmä pokiaľ ide o ich obchodné a výrobné procesy, výrobky alebo služby využívajúce digitálne technológie. Sú založené na technologickej infraštruktúre a poskytujú prístup k najnovším poznatkom, odborným znalostiam a technológiám na podporu svojich zákazníkov pri pilotovaní, testovaní a experimentovaní s digitálnymi inováciami. DIH tiež poskytujú podporu podnikania a financovania na implementáciu týchto inovácií. DIH fungujú ako prvý regionálny kontaktný bod, vstupná brána a posilňujú inovačný ekosystém. DIH je charakterizovaný silnou regionálnou spoluprácou viacerých partnerov (vrátane organizácií ako RTO, univerzity, priemyselné združenia, obchodné komory, inkubátory / urýchľovače, agentúry regionálneho rozvoja a dokonca vlády) a môže tiež mať silné väzby s poskytovateľmi služieb mimo ich regiónov s prístupom k ich službám.

Malé a stredné podniky (MSP) sú pri integrácii digitálnych technológií obzvlášť pomalé: iba jeden z piatich MSP v EÚ je vysoko digitalizovaný. Napriek tomu predstavujú MSP viac ako 99% všetkých podnikov v Európe.

Existujú tiež veľké rozdiely v úrovni digitalizácie v celej EÚ v závislosti od odvetvia a regiónu. Aby sa preklenula súčasná priepasť, EÚ navrhla DIH ako kľúčovú prioritu v Digitalizácii európskej priemyselnej iniciatívy prijatej v apríli 2016.

Vo všeobecnosti DIH zastrešuje 4 hlavné aktivity, ktoré pomáhajú rozvíjať inovácie v podnikoch:
1. Overenie konceptu pred investíciou do inovácie.
2. Podpora pri hľadaní financií potrebných na vytváranie inovácií.
3. Rozvíjanie zručností a tréning zamestnancov inovatívnych spoločností.
4. Budovanie ekosystému a sieťovanie inovatívnych spoločností.
Jednotlivé aktivity sú podrobnejšie znázornené v obrázku nižšie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *