DIH Science City

The best way to predict the future is to create it.

Domov

DIH World Community Days

DIH World Community Days Dovoľte mi Vás pozvať na komunitný deň Digitálneho inovačného hubu Sience City, ktoré sa bude konať 11. Mája od 9:00  do 10:30. Prednášať …
Read More

Ciele

Cieľom DIH SC je zabezpečiť služby v oblasti digitálnej transformácie predovšetkým v oblastiach robotiky, IoT a umelej inteligencie. Medzi základné ciele patrí:

1. Príprava a implementácia vedeckých, výskumných a inovačných projektov financovaných prostredníctvom národných zdrojov, európskych štrukturálnych a investičných fondov, medzinárodných výskumných a projektových schém a súkromných či vlastných zdrojov.

2. Vytváranie partnerstiev medzi kompetentnými organizáciami v predmetných oblastiach poslania DIH s cieľom sieťovania, vytvárania vedomostných klastrov a poskytovania služieb v oblasti vedy, výskumu, vývoja a implementácie projektov a úloh, vyplývajúcich z spolupráce s praxou.

Naše ciele sa sústreďujú na podporu inovačných reťazcov predovšetkým v prvých krokoch (idea, dôkaz funkčnosti, začiatok podnikania). Typický inovačný reťazec pozostáva z týchto krokov:

O nás

DIH SC je jedinečné inovačné centrum využívajúce spojenie univerzitného prostredia, výskumu a podnikateľskej sféry. Zabezpečujeme transfer poznatkov z výskumu do praxe, poradenstvo v oblasti digitálnej transformácie a disemináciu úspešných digitálnych inovačných projektov.

DIH SC zastrešuje 4 hlavné aktivity, ktoré pomáhajú rozvíjať inovácie v podnikoch:
1. Overenie konceptu pred investíciou do inovácie.
2. Podpora pri hľadaní financií potrebných na vytváranie inovácií.
3. Rozvíjanie zručností a tréning zamestnancov inovatívnych spoločností.
4. Budovanie ekosystému a sieťovanie inovatívnych spoločností.

DIH SC vznikol 1.7.2019 na základe rozhodnutia dekana FEI STU.

Náš tím

František Duchoň

generálny riaditeľ

Michal Adamík

manažér

Martin Donoval

konzultant