Domov

Aktuality

Zverejňujeme grafický manuál k DIH SC
Získali sme H2020 projekt
Čo to vlastne je DIH?

Ciele

Cieľom DIH SC je zabezpečiť služby v oblasti digitálnej transformácie predovšetkým v oblastiach robotiky, IoT a umelej inteligencie. Medzi základné ciele patrí:

1. Príprava a implementácia vedeckých, výskumných a inovačných projektov financovaných prostredníctvom národných zdrojov, európskych štrukturálnych a investičných fondov, medzinárodných výskumných a projektových schém a súkromných či vlastných zdrojov.

2. Vytváranie partnerstiev medzi kompetentnými organizáciami v predmetných oblastiach poslania DIH s cieľom sieťovania, vytvárania vedomostných klastrov a poskytovania služieb v oblasti vedy, výskumu, vývoja a implementácie projektov a úloh, vyplývajúcich z spolupráce s praxou.

Naše ciele sa sústreďujú na podporu inovačných reťazcov predovšetkým v prvých krokoch (idea, dôkaz funkčnosti, začiatok podnikania). Typický inovačný reťazec pozostáva z týchto krokov:

O nás

DIH SC je jedinečné inovačné centrum využívajúce spojenie univerzitného prostredia, výskumu a podnikateľskej sféry. Zabezpečujeme transfer poznatkov z výskumu do praxe, poradenstvo v oblasti digitálnej transformácie a disemináciu úspešných digitálnych inovačných projektov.

DIH SC zastrešuje 4 hlavné aktivity, ktoré pomáhajú rozvíjať inovácie v podnikoch:
1. Overenie konceptu pred investíciou do inovácie.
2. Podpora pri hľadaní financií potrebných na vytváranie inovácií.
3. Rozvíjanie zručností a tréning zamestnancov inovatívnych spoločností.
4. Budovanie ekosystému a sieťovanie inovatívnych spoločností.

DIH SC vznikol 1.7.2019 na základe rozhodnutia dekana FEI STU.

Náš tím

František Duchoň

generálny riaditeľ

Michal Adamík

manažér

Martin Donoval

konzultant